Nikola Tesla

TESLINA

učionica

TESLA'S ROOM

Rectangle Frame Border Wallpaper Design
Arrows - Next Arrow

contact us

STEM at School

Working together for a green,

competitive and inclusive Europe.


ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU.

RaSTEMo zajedno za prosperitetnu budućnost.

3D Printing Machine

Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole

Modernization of space and procurement of STEM equipment for schools

Teacher and happy adult students

Razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno obrazovnih djelatnika u STEM podučavanju

Development of abilities of teachers and other educational workers in STEM teaching

STEM at School

Razvoj STEM vještina učenika osnovnih škola

Development of STEM skills of primary school students


Stem education. Biology lesson in laboratory
 • Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.
 • Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području
White Circle Vector
Kuna Icon

2.097.270,98 kn

White Circle Vector
Calendar Icon

17 mjeseci

“The TESLA'S ROOM project/programme is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants”

Stem education. Biology lesson in laboratory
 • Funding source: The Financial Mechanism of the European Economic Area for the period 2014-2021
 • Strengthening STEM skills in primary schools and the development of regional science centers for primary school education in the STEM field
White Circle Vector
Kuna Icon

277.922,79 EUR

White Circle Vector
Calendar Icon

17 months

“The TESLA'S ROOM project/programme is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants”

Razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno obrazovnih djelatnika u STEM podučavanju

Partner ORR održat će edukaciju:

 • Metodologija STEM podučavanja
 • Teoretski modul
 • Praktični modul:
 • Drži Biljku Na Životu
 • EKO laboratorij
 • Mali znanstvenici
 • Sunčani kolektori


Partner udruga Nikola Tesla:

 • Uvod u programski jezik Pyton,
 • Metode za razvoj kreativnosti kod djece
 • Ekoremedijacija u obrazovanju
 • Važnost Nikole Tesle i priprema za natjecanje
 • Arduino radionica
 • Umjetna inteligencija - budućnost i integracija u obrazovanje
 • Kako raditi s djecom s posebnim potrebama


Studijsko putovanje u Island - GeoCamp Island
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

 • Smart garden
 • Teslin kutak
 • Začinsko bilje
 • Meteorološka stanica
 • 3D printanje
 • Pametno vrtlarstvo
 • Model bežićnog prijenosa energije
 • Roko - bežićni mobilni robot


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 • QR kodovi
 • Organic proizvodnja


TERENSKA NASTAVA

 • Muzej Nikola Tesla, Zagreb
 • Park Znanosti, Oroslavlje


Zajednički projektni zadatak učenika OŠ Sibinjskih žrtava i partnerske ustanove GeoCamp s ciljem razmjene iskustva i vršnjačkog suradničkog učenja.

Razvoj/jačanje STEM vještina učenika osnovnih škola

NABAVA OPREME


OBNOVA I ADAPTACIJA

 • Obnova i adaptacija 1 učionice
 • postavljanje fotonaponskih modula
 • postavljanje sjenice u školskom dvorištu
 • Postavljanje plastenika u školskom dvorištu

Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole

Development of abilities of teachers and other educational workers in STEM teaching

 • Partner ORR will hold training:
 • STEM teaching methodology
 • Theoretical module
 • Practical module:
 • Keep the Plant Alive
 • ECO laboratory
 • Little scientists
 • Solar collectors


Partner of the Nikola Tesla Association:

 • Introduction to Python programming language,
 • Methods for developing creativity in children
 • Ecoremediation in education
 • The importance of Nikola Tesla and preparation for the competition
 • Arduino workshop
 • Artificial intelligence - the future and integration into education
 • How to work with children with special needs


Study trip to Iceland - GeoCamp Island

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

 • Smart garden
 • Tesla corner
 • Herbs
 • Meteorological station
 • 3D printing
 • Smart gardening
 • Model of wireless energy transfer
 • Roko - wireless mobile robot


EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

 • QR codes
 • Organic production


FIELD WORK

 • Nikola Tesla Museum, Zagreb
 • Science Park, Oroslavlje


The joint project task of the students of Sibinjska žrtava Elementary School and the partner institution GeoCamp with the aim of exchanging experience and peer collaborative learning.


Development/strengthening of STEM skills of primary school students


PROCUREMENT OF EQUIPMENT


RENEWAL AND ADAPTATION

Renovation and adaptation of 1 classroom

installation of photovoltaic modules

setting up a gazebo in the school yard

Setting up a greenhouse in the schoolyard
Modernization of space and procurement of STEM equipment for schools


EGP financijski mehanizam


Projekt "Teslina učionica", vrijedan 2.097.270,98 kn, financiran je sredstvima EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. - 2021. uz nacionalno sufinanciranje RH. Potpore EGP financijskog mehanizma predstavljaju doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.


The "TESLA'S ROOM" project benefits from a 277.922,79 EUR grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.eeagrants.org | eeagrants.hr


Nositelj projekta:

Osnovna škola Sibinjskih žrtava, Sibinj

Ravnatelj:

Josip Šišmanović

OIB: 46036264063

MB: 3070905

Adresa: 108. brigade ZNG 4, Sibinj

web: http://os-sibinjskihzrtava-sibinj.skole.hr/

e-mail: tajnistvo@os-sibinjskihzrtava-sibinj.skole.hrOdgovorna osoba/voditelj projekta: Josip Šišmanović, ravnatelj

e-mail odgovorne osobe: josip.sismanovic@skole.hr


Upravitelj projekta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

web: https://razvoj.gov.hr/

e-mail: ldpr@mrrfeu.hr

Adresa: Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb


Facebook
Black Instagram Logo

Copyright ©2022 Teslina-učionica All Rights Reserved.

Design by MAPdizajn.